Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Minh Toản

Tên đề tài luận án: "Điều tra mở rộng các vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy".

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm.

Mã số:62.38.70.01.

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Toản, Khoá: 15.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: GS, TS Đường Minh Giới.

HD2: TS Nguyễn Anh Tuấn.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

Đây là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về hoạt động ĐTMR vụ án VC, MB trái phép chất ma túy của lực lượng CSĐTTPMT.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, bằng các tư liệu, số liệu cụ thể, luận án đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng hoạt động ĐTMR vụ án VC, MB trái phép chất ma túy của lực lượng CSĐTTPMT trên địa bàn cả nước từ năm 2007 đến hết năm 2016; đưa ra những nhận xét, đánh giá về hoạt động này của lực lượng CSĐTTPMT.

Luận án đã đưa ra những dự báo và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ĐTMR vụ án VC, MB trái phép chất ma túy của lực lượng CSĐTTPMT trong thời gian tới.       

Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao; lực lượng CSĐTTPMT có thể nghiên cứu, khai thác, vận dụng vào thực tiễn công tác; luận án cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT