Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Nam Hải

Tên luận án: Hỏi cung bị can phạm tội buôn lậu.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm         Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Nam Hải                             Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
    HD1: PGS. TS Trần Minh Chất;
    HD2: PGS. TS Nguyễn Hải Hưng.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống, phân tích làm sáng tỏ nhận thức lý luận về hỏi cung bị can trong điều tra đối với loại án phức tạp là án buôn lậu. Đặc biệt luận án đã khái quát và đưa ra khái niệm hỏi cung bị can phạm tội buôn lậu; phân tích và chỉ ra năm đặc điểm đặc trưng; những nội dung cần làm rõ và cơ sở pháp lý của hỏi cung bị can phạm tội buôn lậu. Luận án đã phân tích làm rõ trình tự tiến hành hỏi cung bị can phạm tội buôn lậu bao gồm chuẩn bị, tiến hành, lập biên bản và kiểm tra, đánh giá, sử dụng kết quả hỏi cung. Đồng thời, luận án đã làm rõ các biện pháp hỗ trợ hỏi cung, công tác chỉ đạo và quan hệ phối hợp lực lượng trong hỏi cung bị can vụ án buôn lậu.

- Luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức và tiến hành hỏi cung bị can phạm tội buôn lậu thời gian từ năm 2012 đến hết 06 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt luận án đã làm rõ những chiến thuật hỏi cung bị can được áp dụng gắn với các tình huống hỏi cung phát sinh trong thực tiễn điều tra vụ án buôn lậu như bị can thành khẩn khai báo, bị can từ chối khai báo, bị can khai báo gian dối bằng phương pháp nghiên cứu điển hình hồ sơ vụ án kết hợp với phương pháp điều tra xã hội học.

- Luận án đã hệ thống, khái quát và đưa ra nhận xét, đánh giá về ưu điểm và kết quả đạt được trong thực tiễn hoạt động hỏi cung bị can phạm tội buôn lậu. Đồng thời, luận án chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót khi hỏi cung bị can phạm tội buôn lậu. Những đánh giá này là khách quan, có tính khái quát cao giúp cho việc nhận thức về hoạt động này sâu sắc, sát với thực tiễn.

- Luận án đưa ra những dự báo mang tính khoa học, sát với xu hướng hoạt động của loại đối tượng gây án trong các vụ án buôn lậu cũng như những tác động, ảnh hưởng đến hỏi cung bị can. Luận án đã đề xuất các giải pháp nhằm giúp điều tra viên nâng cao hiệu quả hỏi cung bị can phạm tội buôn lậu. Đây là những giải pháp chưa được đề cập trong các công trình nghiên cứu đã được công bố.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT