Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Quang Dũng

Tên đề tài luận án: “Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở Việt Nam”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Quang Dũng. Khóa đào tạo 17. Năm 2012

Đơn vị công tác hiện nay: Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: GS, TS Bùi Minh Trung.

Hướng dẫn 2: PGS, TS Bùi Minh Thanh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bô ̣Công an

Luận án có một số đóng góp mới như sau:

- Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự;

- Luận án đã làm rõ khái niệm, đặc điểm của tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; khái niệm, nội dung, phương pháp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế;

- Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về tình hình tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; về thực trạng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm trật tự quản ký kinh tế ở nước ta, đánh giá đúng thực trạng và những khó khăn, vướng mắc, nêu lên những mặt được, những hạn chế, thiếu sót, đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân của thực trạng đó.

- Trên cơ sở lý luận và thực trạng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra một số dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tếở nước ta trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT