Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Quý Sỹ

Tên luận án: Hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quý Sỹ - Khóa 19

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS, TS. Nguyễn Văn Cảnh

2. PGS, TS. Đồng Đại Lộc

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát hình sự: Nhận thức về tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ và phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ; khái niệm, đặc điểm, vai trò, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp thực hiện hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát hình sự.

2. Luận án đã khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình, phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện của tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ thành phố Hà Nội và đặc điểm nhân thân của đối tượng. Đồng thời, luận án đã nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức, phân công lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản nói chung và cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ nói riêng.

3. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án đã phân tích làm rõ thực trạng hoạt động NVTS trong phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Bằng các phương pháp: nghiên cứu tài liệu, thống kê hình sự, so sánh, tổng kết, đánh giá thực tiễn, phân tích - tổng hợp, xin ý kiến chuyên gia, tọa đàm, hội thảo khoa học, luận án đưa ra nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, kết quả đạt được và một số hạn chế, thiếu sót về hoạt động NVTS trong phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ của lực lượng CSHS Công an thành phố Hà Nội; chỉ ra nguyên nhân của thiếu sót, hạn chế đó làm cơ sở đề xuất những giải pháp.

4. Luận án đưa ra những dự báo về tình hình tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ thành phố Hà Nội trong những năm tới trên các phương diện: số lượng, thành phần đối tượng; phương thức, thủ đoạn; đặc điểm tài sản bị chiếm đoạt, thời gian, địa điểm... các yếu tố thuận lợi, khó khăn tác động đến hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, xây dựng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm trên theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội trong những năm tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT