Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Quỳnh Anh


Tên đề tài luận án: Áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người nước ngoài trong điều tra vụ án hình sự

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quỳnh Anh

Người hướng dẫn khoa học:   HD1: PGS.TS Cao Bá Quảng

HD2: PGS,TS Chu Thế Long

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

 

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về tình hình tội phạm do người nước ngoài gây ra ở Việt Nam và hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người nước ngoài trong điều tra vụ án hình sự của cơ quan Cảnh sát điều tra.

2. Luận án làm rõ thực trạng áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người nước ngoài trong điều tra vụ án hình sự; trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm và nguyên nhân của ưu, nhược điểm trong thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người nước ngoài trong điều tra vụ án hình sự.

3. Luận án đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người nước ngoài trong điều tra vụ án hình sự

Những kết quả rút ra qua nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT