Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Tấn Thương

Tên đề tài luận án: Xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trong phòng ngừa tội phạm về ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tấn Thương.

Khóa 19. Hệ không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS, TS. Vương Văn Hùng.

2. PGS, TS. Trần Ngọc Đức.                  

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

2. Luận án xây dựng và chỉ ra những nội dung lý luận căn bản về cộng tác viên bí mật trong phòng ngừa tội phạm về ma túy; xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trong phòng ngừa tội phạm về ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy như: Khái niệm, đặc điểm, vị trí, tầm quan trọng, cơ sở pháp lý, nguyên tắc, yêu cầu xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trong phòng ngừa tội phạm về ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

3. Khảo sát, đánh giá một cách hệ thống, toàn diện thực trạng xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trong phòng ngừa tội phạm về ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ từ năm 2007 đến hết tháng 6 năm 20017, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm cũng như những hạn chế, thiếu sót và nhất là nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật phòng ngừa tội phạm về ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.

4. Đưa ra các dự báo tình hình tội phạm về ma túy, những yếu tố tác động đến xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trong phòng ngừa tội phạm về ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ trong thời gian tới và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn nghiên cứu.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT