Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thành Dũng

Tên luận án: Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trong trại giam của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp”.

 

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm. Mã số: 62.38.70.01

Tên tác giả: Nguyễn Thành Dũng

Người hướng dẫn khoa học:

          HD1.GS,TS Nguyễn Hữu Duyện (Trường Trung cấp Cảnh sát trại giam)

          HD2.PGS,TS Đồng Xuân Thọ (Trường  Đại học Phòng cháy chữa cháy)        

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án::

- Luận án đã góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận về công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trong trại giam của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, gồm: Khái niệm, nhiệm vụ, cơ sở pháp lý, nguyên tắc, chủ thể, nội dung, phương pháp tiến hành, mối quan hệ phối hợp trong công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trong trại giam.

- Luận án đã trình bày, phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp trong các trại giam thuộc Bộ Công an từ năm 2005 - 6/2015. Qua đó tìm ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trong các trại giam.

- Luận án đưa ra các dự báo khoa học, các yếu tố liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật trong trại giam thời gian tới và đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp trong các trại giam thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT