Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thành Long

          Tên đề tài luận án: “Phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến bưu chính của lực lượng Cảnh sát nhân dân”

          Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm

          Mã số: 62.38.70.01

          Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Long         Khóa: 2012

          Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

          Người hướng dẫn khoa học 1: GS. TS Nguyễn Thiện Phú

          Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS Hoàng Văn Trực     

          Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

          Những đóng góp mới của luận án:

          Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm tội phạm buôn lậu trên tuyến bưu chính của lực lượng Cảnh sát nhân dân, những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

          1. Luận án đã phân tích làm rõ khái niệm lĩnh vực bưu chính dưới góc động phòng ngừa tội phạm. Trên cơ sở đó luận án đã xây dựng khái niệm tội phạm buôn lậu trên tuyến bưu chính, chĩ rõ các đặc điểm pháp lý của tội phạm buôn lậu trên tuyến bưu chính.

          2. Luận án đã phân tích làm rõ lý luận hoạt động phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến bưu chính như khái niệm, nội dung và biện pháp phòng ngừa, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về việc vận dụng các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ vào trong công tác phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến bưu chính, làm căn cứ để đi sâu khảo sát thực trạng tiến hành hoạt động này của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

          3. Luận án đã phân tích khảo sát làm rõ thực trạng phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến bưu chính của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo các hoạt động phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ mà lực lượng này đã tiến hành. Qua đó đã xác định được những hạn chế, thiếu sót trong thực thi hoạt động làm cơ sở để xây dựng các giải pháp phòng ngừa.

          4. Xuất phát từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đưa ra các giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến bưu chính, những giải pháp này có thể vận dụng vào thực tiễn công tác của các đơn vị Cảnh sát kinh tế,  Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu nhằm góp phần ngăn chặn tội phạm này trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT