Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thanh Tùng

Tên đề tài luận án: Điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Tùng Khóa: 2015

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD1: GS.TS Tô Lâm;

HD 2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.    

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

Đề tài luận án nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

1. Luận án đã phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm pháp lý của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới góc độ điều tra tội phạm. Trên cơ sở đó luận án xác định những vấn đề phải chứng minh trong điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Luận án đã phân tích làm rõ lý luận hoạt động điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự từ khái niệm, đặc điểm đến cơ sở pháp lý của hoạt động điều tra loại tội phạm này. Từ đó luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về việc tiến hành các biện pháp ngăn chặn, biện pháp trinh sát hỗ trợ, biện pháp điều tra và quan hệ phối hợp lực lượng trong điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, làm căn cứ để đi sâu khảo sát thực trạng hoạt động này của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

3. Luận án đã phân tích, khảo sát làm rõ thực trạng điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội theo các nhóm biện pháp ngăn chặn, biện pháp trinh sát hỗ trợ, biện pháp điều tra và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội với các lực lượng khác trong điều tra loại tội phạm này. Qua đó đã xác định được những hạn chế, thiếu sót trong tiến hành hoạt động này, làm cơ sở để xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả.

4. Xuất phát từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đưa ra các giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự. Những giải pháp này có thể vận dụng vào thực tiễn công tác của lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị Cảnh sát hình sự ở các địa bàn có đặc điểm tương tự nhằm góp phần ngăn chặn tội phạm này trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT