Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Cẩn

Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Hải quan Việt Nam trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại

Chuyên ngành:  Quản lý nhà nước về an ninh trật tự  Mã số: 62.86.01.09.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Cẩn. Nghiên cứu sinh Khóa 2016.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: TS Nguyễn Phi Hùng;

HD2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Luận án có những đóng góp về mặt học thuật như sau:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn công tác quản lý nhà nước của lực lượng Hải quan trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng được khái niệm, đặc điểm, nội dung, hình thức, biện pháp công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại theo chức năng của lực lượng Hải quan. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung hệ thống lý luận về công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nói chung và công tác quản lý nhà nước về đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại nói riêng.

2. Luận án phân tích, chỉ rõ các tình hình có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chức năng của lực lượng Hải quan như: Thực trạng, diễn biến, cơ cấu, tính chất tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn kiểm soát của lực lượng Hải quan; đánh giá chính xác thực trạng công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chức năng lực lượng Hải quan và thực trạng tổ chức quan hệ phối hợp giữa các lực lượng cũng như hợp tác quốc tế trên lĩnh vực này của Hải quan Việt Nam.

3. Luận án đã chỉ ra được những dẫn chứng điển hình gắn với kết quả tổ chức áp dụng các nội dung, biện pháp công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng Hải quan. Qua đó, luận án đã phân tích, đánh giá được những kết quả đạt được cũng như những thiếu sót, hạn chế và nguyên nhân của những thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng, luận án đã đưa ra những dự báo khoa học làm căn cứ đề xuất 06 nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của Hải quan Việt Nam trong thời gian tới. Những giải pháp và đề xuất trong luận án đảm bảo cơ sở lý luận, thực tiễn. Đặc biệt luận án nhấn mạnh các giải pháp là:

- Tham mưu, đề xuất, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; xây dựng quy chế xác định rõ trách nhiệm doanh nghiệp vận tải hàng hóa, kinh doanh kho bãi; trách nhiệm phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Hải quan về thẩm quyền trong hoạt động điều tra ban đầu; xử lý các vướng mắc trong xử lý hình sự và các vi phạm hành chính nói chung và vi phạm cụ thể về CITES; về tạm nhập - tái xuất;

- Đổi mới toàn diện, đồng bộ hình thức, biện pháp quản lý Nhà nước của Hải quan Việt Nam trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan như thu thập thông tin trong và ngoài nước, công tác sưu tra, đấu tranh chuyên án, điều tra theo trình tự Tố tụng hình sự.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT