Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Hận

Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý khu vực miền Tây Nam Bộ

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:        Nguyễn Văn Hận Khóa: 18 Hệ: Không tập trung

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Nguyễn Văn Nhật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý khu vực miền Tây Nam Bộ với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã làm rõ được đặc điểm tội phạm học của tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý ở khu vực miền Tây Nam Bộ.

2. Làm rõ thực trạng tổ chức hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý ở khu vực miền Tây Nam Bộ, những ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

3. Làm rõ vai trò của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khu vực miền Tây Nam Bộ trong phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

4. Luận án đã dự báo được tình hình tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khu vực miền Tây Nam Bộ thời gian tới.

5. Đề xuất 06 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý ở khu vực miền Tây Nam Bộ.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT