Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Sáng

Tên luận án: Điều tra vụ án cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Sáng        Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh;
HD2: GS.TS Phạm Ngọc Hà.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống, phân tích làm sáng tỏ nhận thức về lý luận điều tra vụ án cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra. Đặc biệt luận án đã khái quát làm rõ khái niệm tội phạm, khái niệm vụ án, khái niệm điều tra vụ án cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra, những nội dung cần làm rõ và đặc điểm đặc trưng của điều tra vụ án cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra. Đồng thời, luận án đã phân tích làm rõ trình tự tiến hành điều tra vụ án cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra.

2. Luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức và tiến hành điều tra vụ án cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra thời gian qua. Đặc biệt luận án đã làm rõ những biện pháp chiến thuật được áp dụng trong điều tra vụ án cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra bằng phương pháp nghiên cứu điển hình hồ sơ vụ án kết hợp với phương pháp điều tra xã hội học.

3. Luận án đã hệ thống, khái quát và đưa ra nhận xét, đánh giá về ưu điểm và kết quả đạt được trong thực tiễn điều tra vụ án cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra. Đồng thời, luận án chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Những đánh giá này là khách quan, có tính khái quát cao giúp cho việc nhận thức về hoạt động này sâu sắc, sát với thực tiễn.

4. Luận án đưa ra những dự báo mang tính khoa học, sát với xu hướng hoạt động của loại đối tượng gây án trong các vụ án cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra cũng như những tác động, ảnh hưởng đến hoạt động điều tra. Luận án đã đề xuất các giải pháp nhằm giúp điều tra viên nâng cao hiệu quả điều tra vụ án cố ý gây thương tích do người dưới 18 tuổi gây ra. Các giải pháp được đề xuất là xác đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Đây là những giải pháp chưa được đề cập trong các công trình nghiên cứu đã được công bố.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT