Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Trung

Tên đề tài luận án: Vận động người có uy tín trong các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình tham gia phòng, chống tội phạm

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm
Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Trung         Nghiên cứu sinh khóa: 20

Chức danh KH, học vị và họ tên NHDKH:

HD1: GS, TS Đường Minh Giới;

HD2: TS Lê Trung Kiên

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án đã xây dựng được khái niệm về vận động người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tham gia phòng, chống tội phạm; đã làm rõ được một số lý luận cơ bản về vận động người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tham gia phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư.

2. Luận án đã tiến hành khảo sát thực trạng vận động người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tham gia phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở đó tiến hành nhận xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót của vận động người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tham gia phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư. Đồng thời phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Luận án đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của vận động người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tham gia phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân. Những giải pháp này có tính khoa học, khả thi. Luận án là một công trình khoa học, có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập và hoạt động thực tiễn.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT