Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Viện

Tên đề tài luận án: Hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:        Nguyễn Văn Viện;         Khóa 20; Hệ: không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Phạm Xuân Định.

2. GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề về lý luận tội phạm mua bán trái phép chất ma túy.

2. Xây dựng hệ thống các vấn đề lý luận về hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy như: Khái niệm, đặc điểm hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy, xác định những vấn đề phải chứng minh trong điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy, cách thức tổ chức tiến hành hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

3. Khảo sát, phân tích làm rõ tình hình tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, đặc điểm hình sự của tội phạm mua bán trái phép chất ma túy như: phương thức, thủ đoạn, đặc điểm về nhân thân người phạm tội… của loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hà Nội và thực trạng hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án mua bán trái phép ma túy của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an thành phố Hà Nội. Qua đó chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

4. Đưa ra dự báo về tình hình của tội phạm mua bán trái phép ma túy và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

5. Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT