Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Xuân Trường

Tên đề tài luận án: Hoạt động của lực l­ượng Cảnh sát hình sự Công an các thành phố trực thuộc trung ương trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản là xe môtô

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Trường - Khóa 2014

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS. TS Nguyễn Hoàng Minh                

2. GS. TS Nguyễn Huy Thuật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tội phạm trộm cắp tài sản, hoạt động phạm tội của tội phạm trộm cắp tài sản là xe môtô.

2. Xây dựng hệ thống các vấn đề lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản như khái niệm, nội dung, cơ sở pháp lý, các biện pháp phòng ngừa và quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản là xe môtô.

3. Khảo sát, phân tích làm rõ đặc điểm tình hình tội phạm trộm cắp tài sản là xe môtô, thực trạng hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các thành phố trực thuộc trung ương.

4. Dự báo tình hình tội phạm và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa; Đưa ra 8 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các thành phố trực thuộc trung ương trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản là xe môtô thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT