Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Xuân Văn

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh karaoke, massage, vũ trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mã số: 62.86.01.09

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Văn - Khóa NCS 18

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

            1. PGS, TS Quách Ngọc Lân

            2. PGS, TS Hoàng Thị Bích Ngọc

Những đóng góp mới về học thuật và lý luận của Luận án

Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, massage theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thành phố Hà Nội trong những năm qua vẫn còn có những vướng mắc, hạn chế nhất định đòi hỏi cần phải được nghiên cứu, làm rõ.


             Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống tương đối toàn diện về lý luận và thực tiễn hoạt động  QLNN về ANTT của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH như: khái niệm, vai trò, đặc điểm, nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH với các lực lượng khác trong QLNN về ANTT đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, massage.


Bằng số liệu thực tế, phong phú, Luận án đánh giá được thực trạng hoạt động QLNN về ANTT đối với hoạt động kinh doanh karaoke, massage, vũ trường của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH từ năm 2009 đến 2015.


 Luận án dự báo được tình hình, những yếu tố tác động tới hoạt động QLNN về ANTT đối với hoạt động kinh doanh karaoke, masage, vũ trường. Trên cơ sở đó đưa ra 07 giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả QLNN về ANTT đối với hoạt động kinh doanh karaoke, masage, vũ trường trong thời gian tới.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT