Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nông Thị Vân Anh

Tên đề tài luận án: Quản lý, giáo dục phạm nhân là người dân tộc thiểu số trong các trại giam phía Bắc thuộc Bộ Công an.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Nông Thị Vân Anh         Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn khoa học 1: TS Nguyễn Như Chiến

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS, TS Hoàng Thị Bích Ngọc

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về quản lý, giáo dục phạm nhân là người dân tộc thiểu số trong các trại giam phía Bắc thuộc Bộ Công an.

 Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

- Luận án đã hệ thống, hoàn thiện, bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý, giáo dục phạm nhân là người dân tộc thiểu số: Khái niệm, đặc điểm phạm nhân là người dân tộc thiểu số; khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý, giáo dục phạm nhân là người dân tộc thiểu số; cơ sở pháp lý; nội dung, biện pháp quản lý, hình thức và phương pháp giáo dục phạm nhân là người dân tộc thiểu số; mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp với các lực lượng khác trong quản lý, giáo dục loại đối tượng này.

- Luận án khảo sát, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng quản lý, giáo dục phạm nhân là người dân tộc thiểu số trong các trại giam phía Bắc thuộc Bộ Công an từ năm 2008 đến năm 6/2017; đưa ra những nhận xét, đánh giá về những ưu điểm; hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, giáo dục phạm nhân là người dân tộc thiểu số trong các trại giam phía Bắc thuộc Bộ Công an.

- Luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình phạm nhân là người dân tộc thiểu số và các yếu tố ảnh hưởng quản lý, giáo dục phạm nhân là người dân tộc thiểu số trong các trại giam phía Bắc thuộc Bộ Công an. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng những giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục phạm nhân là người dân tộc thiểu số trong các trại giam phía Bắc thuộc Bộ Công an trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT