Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Hoàng Hải

Tên đề tài luận án: “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra lễ hội ở phía Bắc Việt Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông”

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự.

Mã số:               62 86 01 09

Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Hoàng Hải  Khóa: 19, hệ không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: PGS.TS Lê Hoài Nam.

HD 2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra lễ hội ở phía Bắc Việt Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông. Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

- Luận án đã xây dựng, hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về lễ hội, nơi diễn ra lễ hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra lễ hội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông phù hợp với điều kiện hoàn cảnh pháp luật Việt Nam như: Khái niệm, phân loại lễ hội; khái niệm, đặc điểm nơi diễn ra lễ hội có liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra lễ hội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông; khái niệm, đặc điểm, nội dung, yêu cầu, cơ sở pháp lý, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra lễ hội và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra lễ hội ở phía Bắc Việt Nam.

- Luận án đã tổng kết, đánh giá, làm rõ thực trạng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thực trạng quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra lễ hội ở phía Bắc Việt Nam thời gian 10 năm trở lại đây. Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

- Luận án đã đưa ra các dự báo liên quan và xây dựng 10 nhóm giải pháp, kiến nghị thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra lễ hội ở phía Bắc Việt Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT