Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Hùng Sơn

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự

Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Hùng Sơn        Khóa 19

Mã số: 62.86.01.09

Người hướng dẫn khoa học: GS,TS Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án

1.  Luận án đã khái quát được những vấn đề cơ bản thuộc lý luận về Quản lý Nhà nước nói chung, quản lý nhà nước về ANQG, TTATXH nói riêng như: khái niệm, nội dung, các quan điểm cần quán triệt, các phương pháp tiến hành, chủ thể quản lý. Luận án đã làm rõ vai trò, vị trí chính quyền cấp cơ sở, đặc biệt là nhiệm vụ, chức năng Công an tỉnh trong quản lý nhà nước về ANQG, TTATXH tại địa bàn. Luận án đã khái quát, lược sử quá trình hình thành, phát triển và những đặc điểm của tỉnh Bắc Ninh có liên quan, tác động và ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về ANQG, TTATXH của hệ thống chính trị tỉnh nói chung và trực tiếp là Công an tỉnh nói riêng.

2. Bắc Ninh là tỉnh có sự phát triển kinh tế công nghiệp, đô thị hóa cao đã làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng các KCN… đã tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Từ đó xác định các nguyên nhân, những thiếu sót tồn tại hoạt động quản lý nhà nước về ANQG, TTATXH của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp.

3.  Luận án đề xuất hệ thống các giải pháp mang tính đồng bộ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANQG, TTATXH của lực lượng CAND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANQG, TTATXH trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT