Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Hữu Tuấn

Tên đề tài luận án: Chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm          Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Hữu Tuấn          Khóa: 18 - năm 2013

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS.TS Bùi Minh Trung;
HD2: TS Nguyễn Anh Tuấn
.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu ở nước ngoài, ở trong nước về chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó, xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

2. Xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại tài liệu trinh sát trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, phương pháp chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

3. Luận án đã phân tích tình hình có liên quan đến tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; khảo sát, đánh giá thực trạng chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Qua đó, nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

4. Trên cơ sở dự báo tình hình, phân tích những thuận lợi, khó khăn, luận án đã đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT