Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Quang Huy

Tên luận án: Hoạt động quản lý trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự      Mã số: 9.68.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Quang Huy            Khóa: 2017

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Phạm Xuân Định;
HD 2: PGS. TS Hoàng Đình Ban.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Xây dựng, bổ sung, phát triển lý luận về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hoạt động quản lý trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông, gồm: Khái niệm đường thuỷ nội địa; khái niệm, đặc điểm giao thông đường thủy nội địa và trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; khái niệm, đặc điểm, mục đích, yêu cầu, cơ sở pháp lý, phạm vi, đối tượng, nội dung, biện pháp, phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong quản lý trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông.

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hoạt động quản lý trật tự, an toàn giao thông đường thủy của lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố phía Bắc từ năm 2010 đến năm 2021; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức, thực hiện công tác này.

3. Dự báo tình hình trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và những yếu tố tác động đến hoạt động quản lý trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố phía Bắc. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố phía Bắc trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT