Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Tiến Dũng

Tên luận án: Quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trong các trại giam thuộc Bộ Công an

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Tiến Dũng - Khóa 19, Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. PGS. TS Đặng Xuân Khang

                    2. TS. Nguyễn Văn Cừ

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu mang tính tổng quan, có hệ thống và tương đối toàn diện dưới góc độ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự về quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trong các trại giam thuộc Bộ Công an với những điểm mới sau:

1. Luận án làm rõ tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến luận án và những vấn đề lý luận về quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trong các trại giam, như: xây dựng khái niệm về phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân, khái quát đặc điểm phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân; xây dựng khái niệm quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân, đặc điểm, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân.

Luận án làm rõ cơ sở pháp lý và các quy định có liên quan về quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân; nội dung, hình thức và biện pháp quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân; phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP trong quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trong trại giam.

2. Trên cơ sở hệ thống lý luận về quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân đã được xây dựng, luận án khảo sát, phân tích, đánh giá đúng thực trạng quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trong các trại giam thuộc Bộ Công an, trong đó trọng tâm phân tích, đánh giá tình hình, đặc điểm phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trong các trại giam thuộc Bộ Công an và thực tiễn triển khai các biện pháp quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trong các trại giam thuộc Bộ Công an; luận án đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân.

3. Dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng; kết quả phân tích, đánh giá thực trạng quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trong các trại giam thuộc Bộ Công an và các cơ sở khoa học khác, luận án dự báo các yếu tố tác động đến công tác quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân trong các trại giam và đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nâng cao hiệu quả quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù chung thân, góp phần đảm bảo tốt mục tiêu quản lý, giáo dục phạm nhân ở các trại giam thuộc Bộ Công an.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT