Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Tú Anh

Tên đề tài luận án: Phát hiện và điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực miền Đông Nam Bộ của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm    Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Tú Anh               Khóa 17

Người hướng dẫn:       GS,TS Trịnh Văn Thanh

PGS,TS Vương Văn Hùng

            Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

            Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống hóa và xây dựng được các luận điểm khoa học về hoạt động phát hiện và điều tra tội phạm TT, VC, MB trái phép CMT của lực lượng CSĐTTP về ma túy. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hoàn thiện lý luận về phát hiện và điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. 

2. Luận án đưa ra những dự báo về tình hình có liên quan đến hoạt động phát hiện và điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại khu vực miền Đông Nam Bộ trong thời gian tới.

3. Luận án đưa ra được những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện và điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực miền Đông Nam Bộ của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT