Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Văn Hưng

Đề tài luận án: Xây dựng, sử dụng đặc tình trại tạm giam phục vụ điều tra vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Hưng    Khóa: 17 (năm 2012)           

Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Quang Vinh

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên đề cập và nghiên cứu một cách chuyên sâu, toàn diện những vấn đề lý luận về xây dựng, sử dụng đặc tình trại tạm giam phục vụ điều tra vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

2. Qua khảo sát thực trạng xây dựng, sử dụng đặc tình trại tạm giam phục vụ điều tra vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, luận án đã chỉ ra được những ưu điểm, những hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế trong xây dựng, sử dụng đặc tình trại tạm giam phục vụ điều tra vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Nội dung các dự báo mà Luận án đưa ra là khoa học và xác thực; là cơ sở để tác giả xây dựng các giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng đặc tình trại tạm giam phục vụ điều tra vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

 3. Kết quả của luận án góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận về xây dựng, sử dụng đặc tình trại tạm giam phục vụ điều tra hình sự nói chung, điều tra vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy nói riêng. Những kinh nghiệm thực tế đã được Luận án tổng kết, đánh giá, cũng như những giải pháp mà Luận án đưa ra sẽ giúp cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nghiên cứu, vận dụng trong thực tiễn xây dựng, sử dụng đặc tình trại tạm giam phục vụ điều tra vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy một cách hiệu quả nhất, tránh được những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra.

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho giảng dạy, học tập trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT