Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Văn Tấn

Tên luận án: Công tác giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm sở hữu trong trại giam thuộc Bộ Công an

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự   Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Phạm Văn Tấn          Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

        HD 1: PGS, TS Đặng Xuân Khang;

         HD 2: PGS, TS Phạm Văn Tiến.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Nghiên cứu, làm rõ hơn lý luận về phạm nhân chấp hành án về các tội XPSH trong trại giam, như: Khái niệm; đặc điểm phạm nhân chấp hành án về các tội XPSH trong trại giam; lý luận về công tác giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội XPSH trong trại giam, như: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức, chủ thể và mối quan hệ phối hợp trong công tác giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội XPSH trong trại giam.

2. Phân tích, đánh giá tình hình về phạm nhân chấp hành án về các tội XPSH trong trại giam; thực trạng hoạt động giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội XPSH trong các trại giam của lực lượng Cảnh sát QLTG và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát QLTG trong công tác giáo dục; đánh giá, nhận xét những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân hạn chế, thiếu sót trong công tác giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội XPSH trong các trại giam của lực lượng Cảnh sát QLTG.

3. Đưa ra dự báo và hệ thống giải pháp phù hợp, có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phạm nhân chấp hành án về các tội XPSH trong các trại giam thuộc Bộ Công an trong tình hình thực tế hiện nay và trong tương lai.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT