Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Văn Toản

Tên đề tài luận án: Khám nghiệm hiện trường nổ của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm          Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Toản Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Trần Cảnh Hưng
HD2: TS Lê Thị Thu Thủy


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động khám nghiệm hiện trường nổ. Qua đó, đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã nghiên cứu bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về hiện trường nổ và KNHT nổ gồm: Khái niệm, đặc điểm, cơ chế hình thành và các dạng tồn tại của một số loại dấu vết nổ cụ thể; lý luận về hiện trường nổ như khái niệm, đặc điểm, hệ thống dấu vết đặc trưng tại hiện trường nổ; lý luận về KNHT nổ như: Khái niệm, cơ sở pháp lý, chủ thể; phương pháp, phương tiện; trình tự KNHT nổ; quan hệ giữa các chủ thể tiến hành KNHT nổ.

3. Tổng kết thực tiễn, phân tích làm rõ thực trạng tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện KNHT nổ; thực trạng tiến hành trình tự, phương pháp, phương tiện KNHT nổ, thực trạng quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình KNHT nổ; rút ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế khám nghiệm hiện trường nổ của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân.

4. Luận án đề xuất 05 giải pháp nâng cao hiệu quả khám nghiệm hiện trường nổ trong thực tiễn và có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu trong các trường Công an nhân dân.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT