Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phan Lê Vinh

Tên đề tài luận án: Quản lý, giáo dục đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội của lực lượng Cảnh sát nhân dân”

          Chuyên ngành:    Quản lý nhà nước về ANTT.

           Mã số:                62.86.01.09

          Họ tên:                Phan Lê Vinh.      Nghiên cứu sinh Khoá: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                        1. GS.TS Bùi Minh Giám

                        2. PGS.TS Vũ Xuân Trường

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung khảo sát, phân tích một số công trình điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến quản lý, giáo dục đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Luậnán đã xây dựng hệ thống lý luận về quản lý, giáo dục đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

2. Luận án đã đi sâu phân tích, khảo sát về tình hình đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực trạng quản lý, giáo dục đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội của lực lượng Cảnh sát nhân dân từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2017. Từ đó, rút ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chếthiếu sót trong quản lý, giáo dục đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

3. Trên cơ sở dự báo tình hình các yếu tố tác động đến công tác quản lý, giáo dục đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp đồng bộ, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, nếu được quan tâm ứng dụng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội của lực lượng Cảnh sát nhân dân thời gian tới.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT