Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phí Hữu Toàn

Tên luận án: Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phí Hữu Toàn - Khóa 19

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    HD1: GS.TS Bùi Minh Giám

                    HD2: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Cảnh sát  PC&CC với những điểm mới sau đây:

1. Luận án làm rõ những vấn đề cơ bản PC&CC; làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về Cảnh sát  PC&CC theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Cảnh sát  PC&CC.

2. Đánh giá thực trạng tình hình cháy, nổ và hậu quả thiệt hại do cháy, nổ gây ra và thực trạng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến 6/2017. Trên cơ sở đó đánh giá, nhận xét nêu bật được những kết quả đạt được, những tồn tại những khó khăn cần khắc phục; đồng thời chỉ ra được nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc đó.

3. Luận án phân tích đưa ra một số dự báo về diễn biến tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới và đề xuất một số giải pháp có tính khoa học giúp cho lực lượng Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội có cơ sở lý luận và thực tiễn để tiến hành các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đạt hiệu quả. Lý luận và thực tiễn của đề tài góp phần xây dựng hoàn thiện quy định về hoạt động quản lý nhà nước về Cảnh sát  PC&CC theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Cảnh sát  PC&CC.

4. Về thực tiễn, kết quả đề tài luận án giúp lực lượng Cảnh sát  PC&CC, Công an các địa phương có điều kiện nắm vững tình hình cháy, nổ xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, những nguyên nhân gây ra cháy nổ; những vấn đề phức tạp nảy sinh, kết quả các biện pháp quản lý mà lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã tiến hành. Trên cơ sở đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, các biện pháp quản lý cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Đồng thời kết quả nghiên cứu, nhất là các định hướng, giải pháp; đặc biệt là các giải pháp về nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát PC&CC, giải pháp thực hiện cơ chế “xã hội hóa” công tác PC&CC sẽ giúp cho Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội có thể khai thác áp dụng, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về PC&CC theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Cảnh sát  PC&CC trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT