Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phùng Ngọc Hải

Tên đề tài luận án: “Giám định ấn phẩm của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong điều tra tội phạm”

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Phùng Ngọc Hải         Khóa: 18

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS. TS Nguyễn Văn Hà

Người hướng dẫn khoa học 2: TS Nuyễn Quốc Hải

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Những điểm mới của luận án:

- Bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động giám định ấn phẩm trong điều tra tội phạm như: Khái niệm, phân loại, hệ thống đặc điểm của ấn phẩm; khái niệm, cơ sở pháp lý, phương pháp, phương tiện, nội dung trình tự và quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong hoạt động giám định ấn phẩm.

- Tổng kết, đánh giá thực trạng hoạt động giám định ấn phẩm của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân thời gian 10 năm trở lại đây; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại của hoạt động giám định ấn phẩm trong điều tra tội phạm và lý giải nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.

- Luận án đưa ra dự báo tình hình tội phạm có liên quan và xu hướng phát triển hoạt động giám định ấn phẩm; từ đó đề ra 06 nhóm giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định ấn phẩm của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân trong điều tra tội phạm. Trong đó nhấn mạnh nhóm giải pháp về hoàn hiện quy trình giám định và xây dựng hệ thống tàng thư ấn phẩm bảo an và catalog về ấn phẩm giả mạo.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT