Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phùng Văn Hà

Tên luận án: Hoạt động truy nã của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Văn Hà            Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Đồng Đại Lộc;
HD2: TS Phạm Minh Chiêu.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề nhận thức về đối tượng truy nã của lực lượng Cảnh sát hình sự. Bao gồm những vấn đề: Khái niệm đối tượng truy nã của lực lượng Cảnh sát hình sự; Đặc điểm của đối tượng truy nã của lực lượng Cảnh sát hình sự gồm: đặc điểm về nhân thân, đặc điểm về quan hệ và đặc điểm về thủ đoạn lẩn trốn của đối tượng truy nã; phân loại đối tượng truy nã gồm: đối tượng truy nã thường, truy nã nguy hiểm, truy nã đặc biệt nguy hiểm.

2. Luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về  hoạt động truy nã của lực lượng Cảnh sát hình sự như: Khái niệm, cơ sở pháp lý, nguyên tắc truy nã; quy trình truy nã; biện pháp, chiến thuật truy nã; Chế độ thông tin báo cáo, hồ sơ và công tác lưu trữ, khai thác cơ sở dữ liệu, điều kiện đảm bảo cho hoạt động truy nã; quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong hoạt động truy nã của lực lượng Cảnh sát hình sự.

3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực trạng hoạt động truy nã của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Cụ thể, đề tài đã làm rõ các vấn đề cụ thể như: Tình hình, đặc điểm đối tượng truy nã của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội; phân tích, đánh giá thực hoạt động truy nã của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Từ kết quả khảo sát, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện, đồng bộ. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn hoạt động truy nã của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT