Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Sỷ Ăm Phon In Kẹo

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa phạm nhân phạm tội trong trại giam ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chuyên ngành:Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Sỷ Ăm Phon In Kẹo  Khoá: 21 Hệ không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: TS Vũ Văn Hòa

HD 2: PGS.TS Nghiêm Xuân Minh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Nghiên cứu, phân tích làm rõ nhận thức lý luận về phạm nhân, phạm nhân phạm tội trong trại giam như: Khái niệm về phạm nhân, khái niệm về phạm nhân phạm tội trong trại giam và dấu hiệu pháp lý của phạm nhân phạm tội trong trại giam.

2. Nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội trong trại giam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát trại giam trong thi hành án phạt tù, như: Khái niệm, vị trí, ý nghĩa, đặc điểm, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp trong hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội trong trại giam trong thi hành án phạt tù.

3. Nghiên cứu, phân tích đánh giá làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội trong các trại giam ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào như: Tình hình, đặc điểm của trại giam; tình hình, đặc điểm về phạm nhân và phạm nhân phạm tội trong các trại giam; quản lý, giam giữ và giáo dục phạm nhân; cơ sở vật chất của các trại giam.

4. Nghiên cứu khảo sát, đánh giá làm rõ thực trạng hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội trong trại giam của lực lượng Cảnh sát trại giam trong thi hành án phạt tù. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá làm rõ ưu điểm, nhược điểm, chỉ ra được nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội trong các trại giam của lực lượng Cảnh sát trại giam trong thi hành án phạt tù của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

5. Đưa ra dự báo những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội và đồng thời đề xuất 9 giải pháp và 4 kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa phạm nhân phạm tội trong trại giam ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT