Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Tạ Xuân Tùng

Tên đề tài luận án: Chuyên án truy xét trong điều tra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số:         62.38.01.05

Họ tên:        Tạ Xuân Tùng              Nghiên cứu sinh Khoá: 20

Chức danh Khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1. GS.TS Nguyễn Văn Nhật.

HD 2. TS. Bùi Ngọc Luy.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Về mặt lý luận: Luận án đã xây dựng lý luận về điều tra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm và lý luận về chuyên án truy xét trong điều tra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đáng chú ý, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã xây dựng lý luận về quá trình tổ chức và tiến hành chuyên án truy xét trong điều tra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm qua 03 giai đoạn: xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh chuyên án và kết thúc chuyên án.

2. Về mặt thực tiễn: Luận án đã làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến chuyên án truy xét trong điều tra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự; thực trạng tổ chức và tiến hành chuyên án truy xét trong điều tra vụ án vụ án giết người chưa rõ thủ phạm từ năm 2008 đến năm 2017. Trên cơ sở kết quả khảo sát, luận án đã đưa ra nhận xét, đánh giá chung về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế để khắc phục.

3. Luận án đã dự báo những yếu tố tác động đến chuyên án truy xét trong điều tra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm, đồng thời đề xuất các giải pháp mang tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và tiến hành chuyên án truy xét trong điều tra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới.

Nhng vấn đề rút ra trong lun án có giá tr khoa hc, có th s dng trong quá trình nghiên cu, ging dy, biên soạn giáo trình, tài liu tham kho trong các trường Công an nhân dân.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT