Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Tống Văn Toàn

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa phạm nhân xâm phạm trật tự, an toàn trại giam

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh:   Tống Văn Toàn   Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: GS.TS Đỗ Đình Hòa;

HD 2: TS Phan Xuân Sơn.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

1. Luận án đã hệ thống, hoàn thiện, bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động phòng ngừa phạm nhân xâm phạm trật tự, an toàn trại giam: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nguyên tắc, nội dung, biện pháp trong phòng ngừa phạm nhân xâm phạm trật tự, an toàn trại giam; sự phân công, phân cấp và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự Hỗ trợ tư pháp với các lực lượng khác trong phòng ngừa phạm nhân xâm phạm trật tự, an toàn trại giam.

2. Luận án khảo sát, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình phạm nhân xâm phạm trật tự, an toàn trại giam và thực trạng hoạt động phòng ngừa phạm nhân xâm phạm trật tự, an toàn trại giam của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2017; đưa ra những nhận xét, đánh giá về những ưu điểm; hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động phòng ngừa phạm nhân xâm phạm trật tự, an toàn trại giam.

3. Luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình phạm nhân xâm phạm trật tự, an toàn trại giam và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa phạm nhân xâm phạm trật tự, an toàn tại các trại giam thuộc Bộ Công an. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng những giải pháp có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa phạm nhân xâm phạm trật tự, an toàn trại giam tại các trại giam thuộc Bộ Công an trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT