Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Anh Tuấn

Tên đề tài luận án: Hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng Cảnh sát môi trường trong phòng, chống tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Anh Tuấn               Khoá: 19

Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn:

- GS.TS Đường Minh Giới

- GS.TS Trần Minh Hưởng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu đi sâu đầu tiên về hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng CSMTr trong phòng, chống tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ở cấp độ tiến sĩ. Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề sau:

- Luận án xây dựng hệ thống lý luận về hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng CSMTr trong phòng, chống tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

- Luận án cũng đã phân tích, làm rõ tình hình tổ chức lực lượng CSMTr và thực trạng hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng CSMTr trong phòng, chống tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ở Việt Nam. Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong hoạt động này trong thời gian qua, làm cơ sở cho các đề xuất và giải pháp.

- Luận án đưa ra các dự báo khoa học và đề xuất các giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ trinh sát của lực lượng CSMTr trong phòng, chống tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT