Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Thị Thúy

Tên đề tài luận án:“Quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạttù theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh:Trần Thị Thúy- Khóa 2014

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huy Thuật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình nghiên cứu độc lập, công phu về quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù. Luận án đã xây dựng được hệ thống lý luận về hoạt động quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực, làm rõ khái niệm, đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù, đồng thời luận án cũng làm rõ khái niệm “quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù”; ở địa bàn cơ sở theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực.

2. Luận án đã khảo sát thực trạng người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn Hà Nội trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2016, phân tích cơ cấu về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, tình trạng việc làm, tỉ lệ người chấp hành xong án phạt tù tiến bộ cũng như người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội, vi phạm pháp luật, chỉ rõ nguyên nhân, điều kiện của tình trạng người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

3. Luận án đã đưa ra dự báo khoa học về tình hình người chấp hành xong án phạt tù và các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý, giáo dục loại đối tượng này trong thời gian tới. Luận án đã đề xuất các giải pháp có tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực trên địa bàn Hà Nội.


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT