Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Thị Trang

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dưới 18 tuổi thực hiện của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Trang        Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 
1. PGS.TS Phạm Xuân Định; 
2. PGS.TS Ngô Gia Bắc.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án tập trung nghiên cứu, xây dựng những vấn đề lý luận về người dưới 18 tuổi phạm tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dưới 18 tuổi thực hiện của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý như: khái niệm; đặc điểm; nội dung; biện pháp. 

2. Luận án đã được thực hiện thông qua quá trình khảo sát, đánh giá có hệ thống về thực tiễn phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dưới 18 tuổi thực hiện của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng.

3. Luận án đã xây dựng các dự báo về tình hình tội phạm, dự báo các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dưới 18 tuổi thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, luận án đã xây dựng hệ thống giải pháp có tính đồng bộ, khoa học và tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dưới 18 tuổi thực hiện của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT