Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Tuyết Trinh

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu, sử dụng đặc điểm tội phạm học của tội phạm cướp tài sản phục vụ công tác phòng ngừa theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Tuyết Trinh       Khóa: 18

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: PGS.TS Nguyễn Hoàng Minh.

HD 2: PGS.TS Cao Thị Oanh.

Tên cơ sở đào tạo:           Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động nghiên cứu, sử dụng đặc điểm tội phạm học của tội phạm cướp tài sản trong phòng ngừa theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự. Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

- Luận án đã góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về đặc điểm tội phạm học của tội phạm nói chung và tội phạm cướp tài sản nói riêng; bổ sung, hoàn thiện lý luận về việc nghiên cứu, sử dụng đặc điểm tội phạm học của tội phạm cướp tài sản phục vụ công tác phòng ngừa theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

- Luận án khảo sát, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng hoạt động nghiên cứu, sử dụng đặc điểm tội phạm học của tội phạm cướp tài sản phục vụ công tác phòng ngừa theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự ở nước ta từ năm 2008 đến năm 2017; đưa ra những nhận xét, đánh giá về những ưu điểm; hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động nghiên cứu, sử dụng đặc điểm tội phạm học của tội phạm cướp tài sảnphục vụ công tác phòng ngừatheo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

- Luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình nghiên cứu, sử dụng đặc điểm tội phạm học của tội phạm cướp tài sảnphục vụ công tác phòng ngừa tội phạm và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nàycủa lực lượng Cảnh sát hình sự. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, sử dụng đặc điểm tội phạm học của tội phạm cướp tài sản phục vụ công tác phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT