Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Triệu Văn Minh

Tên đề tài luận án: Phương án tác chiến phòng chống tội phạm theo chức năng của Cảnh sát cơ động”.

Chuyên ngành:              Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm           Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh:    Triệu Văn Minh     Khoá: 2016

Người hướng dẫn khoa học:

HD 1. PGS.TS Bùi Ngọc Giáp;

HD 2. GS.TS Trần Minh Hưởng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Xác định khái niệm phương án tác chiến phòng chống tội phạm theo chức năng của Cảnh sát cơ động. Đã chỉ ra được những đặc điểm đặc thù của phương án tác chiến phòng chống tội phạm theo chức năng của Cảnh sát cơ động.

2. Xây dựng một cách hoàn chỉnh hệ thống lý luận về phương án tác chiến phòng chống tội phạm theo chức năng của Cảnh sát cơ động; chỉ rõ trách nhiệm phối hợp giữa Cảnh sát cơ động với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an trong xây dựng và thực hành phương án tác chiến phòng chống tội phạm theo chức năng của Cảnh sát cơ động.

3. Đánh giá đúng những ­ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót trong phương pháp tiến hành phương án tác chiến phòng chống tội phạm theo chức năng của Cảnh sát cơ động.

4. Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phương án tác chiến phòng chống tội phạm theo chức năng của Cảnh sát cơ động trong tình hình hiện nay.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT