Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trịnh Văn Giang

Tên luận án: Quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý với lực lượng Cảnh sát giao thông trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến giao thông đường bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Văn Giang              Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS.TS Trần Minh Hưởng;
HD2: PGS.TS Trương Thành Trung.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề nhận thức về tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến giao thông đường bộ. Bao gồm những vấn đề: khái niệm, đặc điểm pháp lý của tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến giao thông đường bộ dựa trên quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

2. Luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý với lực lượng Cảnh sát giao thông trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến giao thông đường bộ, như: khái niệm, đặc điểm quan hệ phối hợp, cơ sở pháp lý, nguyên tắc của quan hệ phối hợp; nội dung quan hệ phối hợp, công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác này.

3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực trạng hoạt động “Quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý với lực lượng Cảnh sát giao thông trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến giao thông đường bộ. Cụ thể, đề tài đã làm rõ các vấn đề cụ thể như: tình hình, đặc điểm tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến giao thông đường bộ; phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý với lực lượng Cảnh sát giao thông trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến giao thông đường bộ. Từ kết quả khảo sát, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện, đồng bộ. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn hoạt động quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý với lực lượng Cảnh sát giao thông trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến giao thông đường bộ.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT