Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trịnh Vũ Thành


Tên đề tài: “Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm do băng nhóm thực hiện”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Vũ Thành

Người hướng dẫn: GS, TS. Nguyễn Văn Nhật

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Lần đầu tiên có một công trình nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về hoạt động phòng ngừa tội phạm do băng nhóm thực hiện của lực lượng Cảnh sát hình sự. Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản sau:

1. Luận án góp phần xây dựng bổ sung và hoàn thiện luận về tội phạm do băng nhóm thực hiện như: Khái niệm, đặc điểm...

2. Làm rõ khái niệm hoạt động của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm do băng nhóm thực hiện; cơ sở pháp lý, biện pháp tiến hành…

3. Làm rõ tình hình, đặc điểm của tội phạm do băng nhóm thực hiện ở nước ta trong giai đoạn 2005-6/2015; làm rõ thực trạng về tổ chức biên chế của lực lượng CSHS cũng như khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các mặt công tác để phòng ngừa loại tội phạm này của lực lượng CSHS nhằm rút ra những ưu điểm và hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, vướng đó.

4. Đưa ra dự báo về tình hình tội phạm do băng nhóm thực hiện và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này trong thời gian tiếp theo. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm do băng nhóm thực hiện trong trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT