Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trịnh Xuân Hiển

Tên đề tài luận án: Hỏi cung bị can trong điều tra vụ án tham ô tài sản

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05.

Họ tên nghiên cứu sinh: Trịnh Xuân Hiển  Nghiên cứu sinh khóa: 18.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Huy Thuật.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về tội phạm tham ô tài sản, bị can bị khởi tố và hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án tham ô tài sản của cơ quan điều tra như: khái niệm, đặc điểm pháp lý; khái niệm, đặc điểm, vai trò tác dụng, nhiệm vụ, trình tự tổ chức tiến hành hỏi cung bị can; phương pháp, chiến thuật và quan hệ phối hợp lực lượng hỏi cung bị can trong điều tra vụ án tham ô tài sản của cơ quan điều tra.

2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng tình hình tội phạm, bị can bị khởi tố và đặc điểm hình sự của tội phạm tham ô tài sản; cũng như thực trạng việc tổ chức tiến hành hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án tham ô tài sản của cơ quan điều tra, chỉ rõ những ưu điểm cũng như những khó khăn, tồn tại, vướng mắc của hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án tham ô tài sản.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án tham ô tài sản đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án tham ô tài sản của cơ quan điều tra.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT