Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trịnh Xuân Hùng

Tên đề tài luận án: “Quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường” 

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Trịnh Xuân Hùng         Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: GS. TS Nguyễn Huy Thuật.

HD  2: PGS. TS Đỗ Khắc Hải.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Đề tài luận án đã nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

- Luận án đã trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường như: Các khái niệm, đặc điểm pháp lý của tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý và nội dung của quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường.

- Luận án đã khái quát tình hình, đặc điểm có liên quan đến quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường. Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, làm rõ thực trạng mô hình tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát môi trường. Đó là những cơ sở có ý nghĩa giúp cho việc nghiên cứu thực trạng quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường trong thời gian qua, chỉ ra những ưu điểm, kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó, làm cơ sở đề ra những giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới. 

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất 7 nhóm giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường trong thời gian tới. Trong những giải pháp đưa ra trên đều dựa vào những cơ sở khoa học cả về mặt lý luận cũng như kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế trên địa bàn cả nước. Do đó, có thể khẳng định rằng: Các giải pháp trên đều đảm bảo tính khả thi và có thể nghiên cứu, vận dụng trong thực tiễn.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT