Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trương Thanh Hiền

Đề tài luận án: Xây dựng, sử dụng ĐT trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Thanh Hiền Khóa 2015, hệ không tập trung.

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS Bùi Minh Trung.

2.  PGS.TS Bùi Ngọc Giáp. 

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những điểm mới của luận án:

Để điều tra, khám phá, bóc gỡ được các đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ phải áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có biện pháp xây dựng, sử dụng ĐT. Trong những năm qua, công tác xây dựng, sử dụng ĐT đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, việc xây dựng, sử dụng ĐT trong những năm vừa qua còn bộc lộ nhiều hạn chế cần phải nghiên cứu nhằm đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu về công tác xây dựng, sử dụng ĐT trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ. Luận án đã bổ sung và góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng, sử dụng ĐT trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phục vụ thiết thực cho công tác điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Qua khảo sát thực trạng xây dựng, sử dụng ĐT của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ, luận án đã chỉ ra những kết quả, ưu điểm cũng như những hạn chế, thiếu sót và những nguyên nhân của hạn chế thiếu sót trong xây dựng, sử dụng ĐT điều tra tội phạm tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bắc Trung Bộ.

Các dự báo của luận án được phân tích và dựa trên những cơ sở khoa học bắt nguồn từ thực tế. Đó là những vấn đề quan trọng, làm căn cứ để tác giả xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng ĐT trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT