Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vi Khăm Khun Sam Nan

Đề tài luận án: “Điều tra tội phạm cướp giật tài sản của công dân ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05.

Họ tên nghiên cứu sinh: Vi Khăm Khun Sam Nan – khóa 2013.

Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyên Minh Đức.

Trên cơ sở đào tại: Học Viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Xây dựng hệ thống lý luận về điều tra tội phạm cướp giật tài sản của công dân ở nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào: Khái niệm, đặc điểm, những vấn đề cần chứng minh và những biện phạm chiến thuật cần thiết trong điều tra tội phạm cướp giật tài sản của công dân.

2. Từ kết quả khảo sát thực tế cho thấy: tội phạm cướp giật tài sản của công dân ở nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào ngày càng tăng và có tác động ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Việc phòng ngừa và điều tra khám phá có hiệu quả loại tội phạm này đang đặt ra có tính cấp bách và cần thiết.

3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện về những quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự của nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: Tách và hợp nhất hai điều luật của Bộ luật hình sự quy định về tội phạm trộm cắp tài sản và tội cướp giật tài sản của nhà nước và của công dân nhằm phụ vụ cho hoạt động điều tra xác định tội danh thuận lợi và phù hợp.

4. Đề xuất các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ điều tra viên, trinh sát viên, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát điều tra hét hỏi và cơ quan an ninh quản lý xuất nhập cảnh Lào, xây dựng quy trình khoa học của quá trình tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác của quân chúng nhân dân và nguồn tin khác.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT