Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Viêng khone Sayasy

Tên luận án: Truy tìm vật chứng trong điều tra vụ án giết người ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Viêng khone Sayasy            Khóa: 2018

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Lê Hữu Anh
HD2: GS. TS Nguyễn Huy Thuật


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Xây dựng hệ thống lý luận hoạt động truy tìm vật chứng trong điều tra vụ án giết người như: khái niệm, đặc điểm, phương pháp, biện pháp, cơ sở pháp lý, quy trình, trình tự và quan hệ phối hợp hoạt động truy tìm vật chứng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi Bộ Công an nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

2. Từ kết quả khảo sát thực tế cho thấy: tình hình tội phạm giết người tại CHDCND Lào rất phức tạp, thủ đoạn cất giấu, tiêu hủy các công cụ vũ khí gây án rất tinh vi, hành vi che giấu tội phạm và chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ mua bán rất nhanh chóng, gây khó khăn cho hoạt động truy tìm vật chứng trong điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi Bộ Công an Lào.  

3. Đề xuất Tổng cục Cảnh sát phối kết hợp với Cục Cảnh sát điều tra xét hỏi xây dựng và tham mưu cho lãnh đạo Bộ, ban hành các văn bản quy định về hoạt động truy tìm vật chứng trong điều tra vụ án giết người, làm cơ sở pháp lý cho lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi tiến hành một cách có hệ thống để thống nhất trong cả nước; nhằm nâng cao chất lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, nâng cao chất lượng quan hệ phối hợp các lực lượng, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia hoạt động truy tìm vật chứng; tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng đầy đủ về vật chất, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi để phục vụ cho việc thực hiện hoạt động truy tìm vật chứng trong điều tra vụ án giết người có hiệu quả tốt hơn. 

Đây là những vấn đề cần thiết đòi hỏi khách quan của lý luận và thực tiễn ở CHDCND Lào.     

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT