Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Võ Văn Quang

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí của lực lượng Cảnh sát hình sự các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Văn Quang Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Trịnh Xuyên;
HD2: GS.TS Nguyễn Thiện Phú.

 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã làm rõ nhận thức về vũ khí và tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí. Bổ sung, phát triển một số vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí: Khái niệm, đặc điểm phòng ngừa tội phạm cướp có sử dụng vũ khí; cơ sở pháp lý của hoạt động phòng ngừa; nội dung biện pháp phòng ngừa; phân công, phân cấp, công tác chỉ đạo và quan hệ phối hợp lực lượng trong phòng ngừa tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí. 

2.  Đã làm rõ đặc điểm tội phạm học của tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

3. Đã khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng, tiến hành các biện pháp phòng ngừa của lực lượng CSHS Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ đối với tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí. Xác định kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí của lực lượng CSHS Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

4. Luận án đã nêu ra được dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ trong thời gian tới. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT