Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Đình Trụ

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm chống người thi hành công vụ trong công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Đình Trụ Khóa 17 - Hệ Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:  GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Lần đầu tiên luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống về hoạt động phòng ngừa tội phạm chống người thi hành công vụ trong công tác của lực lượng CSGT như: khái niệm, dấu hiệu pháp lý, đặc điểm của tội phạm chống lại lực lượng CSGT trong thi hành nhiệm vụ. Khái niệm, đặc điểm và nội dung biện pháp phòng ngừa tội phạm CNTHCV trong công tác của lực lượng CSGT.

2. Luận án đã phân tích, đánh giá một cách toàn diện về thực trạng tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ trong công tác của lực lượng CSGT trên địa bàn cả nước; chỉ rõ đặc điểm của loại tội phạm này ở Việt Nam trong thời gian qua.

3. Luận án đã đi sâu phân tích thực trạng tổ chức hoạt động phòng ngừa tội phạm chống người thi hành công vụ trong công tác của lực lượng CSGT, thấy được những ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, qua đó giúp cho lực lượng CSGT khắc phục những bất cập để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm chống người thi hành công vụ trong công tác của lực lượng CSGT trong thời gian tới.

4. Luận án đưa ra dự báo về những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm chống người thi hành công vụ trong công tác của lực lượng CSGT, đề xuất các giải pháp khả thi để lực lượng CSGT tổ chức áp dụng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm chống người thi hành công vụ trong công tác của lực lượng CSGT trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT