Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Duy Long

Tên đề tài luận án: Hot động nghiên cu vi du vết trong điu tra ti phm ca lc lượng K thut hình s

Chuyên ngành: Ti phm hc và phòng nga ti phm Mã s: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh:   Vũ Duy Long       Khóa: 18

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: GS.TS Ngô Sỹ Hiền;

HD 2: PGS.TS Dương Văn Minh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về vi dấu vết và hoạt động nghiên cứu vi dấu vết trong điều tra tội phạm của lực lượng Kỹ thuật hình sự

 Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

1. Lun án nghiên cu làm rõ, b sung và phát trin lý lun v vi du vết và hot động nghiên cu vi du vết trong ĐTTP ca lc lượng KTHS như: Khái nim, đặc đim, cơ chế hình thành, h thng vi du vết thường xut hin ti hin trường; khái nim, nguyên tc, vai trò ca hot động nghiên cu vi du vết trong ĐTTP ca lc lượng KTHS; phương pháp, phương tin tiến hành hot động nghiên cu vi du vết trong ĐTTP ca lc lượng KTHS.

2. Lun án phân tích, đánh giá thc trng hot động nghiên cu vi du vết trong ĐTTP ca lc lượng KTHS, nhng kết qu đạt được, nhng hn chế, thiếu sót, làm rõ nhng hn chế và tìm ra nguyên nhân ca hn chế đó.

3. Trên cơ s nhng vn đề lý lun và thc trng, lun án đưa ra d báo và nhng gii pháp nâng cao hiu qu hot động nghiên cu vi du vết trong ĐTTP ca lc lượng KTHS.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT