Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Hải Yến

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về trang bị và trang cấp đối với lực lượng Công an nhân dân góp phần bảo đảm an ninh trật tự

Chuyên ngành:      Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự;

Mã số:                   62.86.01.09

Họ và tên:      Vũ Hải Yến;           Nghiên cứu sinh Khóa 20, hệ Không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS Bùi Xuân Sơn;

HD2: PGS.TS Phạm Văn Long.

Tên cơ sở đào tạo:           Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Làm rõ nhận thức lý luận trong QLNN về TBTC đối với lực lượng CAND nói chung, ở lĩnh vực trang phục CAND, vũ khí, CCHT nói riêng. Cụ thể là khái niệm, vai trò, đặc điểm, cơ sở, nội dung, yêu cầu và biện pháp tiến hành cũng như phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong QLNN về TBTC đối với lực lượng CAND.

2. Khảo sát, đánh giá một cách hệ thống, toàn diện tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động QLNN về TBTC đối với lực lượng CAND, cụ thể ở lĩnh vực trang phục CAND, vũ khí, CCHT. Qua đó, chỉ ra những ưu điểm đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế để có phương hướng khắc phục.

3. Luận án phân tích đưa ra một số dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động QLNN về TBTC đối với lực lượng CAND làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về TBTC đối với lực lượng CAND trong thời gian tới.

Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính thời sự, nhất là hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang có chủ trương xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên cho lực lượng chiến đấu và cơ sở. Nghiên cứu công tác QLNN về TBTC nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT