Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Thành Chương

Tên đề tài luận án: Quản lý cư trú đối với công dân theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng

Chuyên ngành:      Quản lý nhà nước về An ninh trật tự.

Mã số:                   62.86.01.09

Họ tên:                  Vũ Thành Chương        Nghiên cứu sinh Khoá: 19 Hệ không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: PGS.TS Trần Hải Âu.

HD 2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Lun án đã tp trung kho sát, phân tích mt s công trình đin hình trong và ngoài nước có liên quan đến quản lý cư trú đối với công dân ca lc lượng Cnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Lun án đã xây dng h thng lý lun v cư trú và quản lý cư trú đối với công dân theo chc năng ca lc lượng Cnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

2. Luận án đã đi sâu phân tích, khảo sát về tình hình về cư trú thực trạng công tác quản lý cư trú đối với công dân của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2017. Từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế thiếu sót trong quản lý cư trú đối với công dân của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng.

3. Trên cơ sở dự báo tình hình các yếu tố tác động đến công quản lý cư trú đối với công dân của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra dự báo và xây dựng các giải pháp đồng bộ, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, nếu được quan tâm ứng dụng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng trong quản lý cư trú đối với công dân thời gian tới.

Nhng vấn đề rút ra trong lun án có giá tr khoa hc, có th s dng trong quá trình nghiên cu, ging dy, bin son giáo trình, tài liu tham kho trong các trường Công an nhân dân.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT